Hledáme dělníky

Hledáme dělníky

Dělníci jsou páteří každé stavební firmy. Jsou lidmi, kteří vybudovali města, dopravní sítě i vodovody. Bez vás, šikovných žen a houževnatých mužů, bychom nedokázali postavit skoro nic. Proto si vás vážíme. V koncernu STRABAG nikdy nebudete levnou pracovní silou, ale...
Hledáme stavbyvedoucí

Hledáme stavbyvedoucí

Každý tým i projekt potřebuje svoji vůdčí osobnost. Tou je stavbyvedoucí – člověk, pro kterého jsou stavby přirozeným prostředím, své si zažil, je zodpovědný a členové týmu se na něj mohou vždy obrátit. V koncernu STRABAG nejste pouhým kontrolorem. Nebudete mít...
Hledáme strojníky-řidiče

Hledáme strojníky-řidiče

Žádná stavba se bez svých řidičů neobejde. Jste hybateli našeho nákladu, dopravci kolegů i piloty našich strojů. Není proto řidič jako řidič. Pokud si mimo běžnou logistiku chcete zkusit i řízení frézy o 30 tunách a 600 koních, projet se na ranveji pražského letiště...
Hledáme mechaniky

Hledáme mechaniky

V koncernu STRABAG věříme na „zlaté české ručičky“. Bez šikovných mechaniků by veškerá technika byla dřív nebo později k ničemu. U nás jste druhým motorem našich strojů a podle toho si také mechaniků vážíme. Stavebních strojů a dalších vozidel máme spoustu, o práci...